Barbara met haar studentcoördinatoren van het project StudentJobcoach Refugees

voorjaar 2022

SPOTLIGHT PROJECT

Up!date


LHBTI+ gemeenschap op Windesheim Almere: eerste stappen naar veranderingAlmere als leefbare innovatieve stad: Programma Urban Innovation


Almere, de nieuwe stad die dertig jaar geleden werd ontworpen op uit zee gewonnen land, heeft als ambitie om in 2030 leefbaar en gezond te zijn. Om dit doel te behalen spelen de zogenoemde 'Almere Principles' een cruciale rol. De Almere Principles zijn bedoeld als inspirerend richtsnoer voor iedereen die in de komende decennia betrokken is bij het doorontwerpen van Almere tot een duurzame stad. Eén van die principes is ‘blijf innoveren’; door nieuwe en verbeterde processen, technologieën en infrastructuren aan te moedigen en experimenten en kennisuitwisseling te ondersteunen. Ook drijft Almere op het principe ‘mensen maken de stad’, vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en verduurzamen van de stad. 

Met het project Urban Innovation Fieldlab zet ook Academie van de Stad zich in voor innovatie binnen de stad Almere. Het project is opgezet in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Met het Urban Innovation Fieldlab wil Windesheim via interdisciplinair onderzoek, kennis en expertise bijdragen aan het oplossen van complexe, stedelijke opgaven van ‘New Towns’ zoals Almere. Per februari 2022 zijn 75 studenten Social Work gestart met een mini co-maker opdracht binnen het Urban Innovation programma en onderzoeken daarin verschillende beladen thema’s, zoals armoede en eenzaamheid binnen diverse Almeerse wijken. 

Lilian, Kevin en Dana, drie Young Professionals van Academie van de Stad, ondersteunen de studenten in hun onderzoek.  De uitkomsten van deze onderzoeken zullen door hen worden gebruikt voor het uitvoeren van een meta-analyse naar de verschillende thema's. Het uiteindelijke onderzoek heeft als doel om inzicht te bieden in en bij te dragen aan de ambitie van Almere om een leefbare en gezonde stad te zijn in 2030.

Een voorstelrondje onder medewerkers waarbij iedereen partner en kinderen benoemd. Het klinkt onschuldig, en als een leuke manier om elkaar te leren kennen. Maar zoiets kleins kan toch opeens heel groot zijn voor iemand: bijvoorbeeld voor een LHBTI+ medewerker. Want voelt diegene zich wel comfortabel genoeg om dat te delen? Vooral als je niet weet hoe anderen gaan reageren… Dit en meer komt naar voren in het onderzoek van Susan Brunsting en Charlotte Buijtelaar, beiden onlangs afgestudeerd aan de UvA en de Universiteit Maastricht. In opdracht van Windesheim Almere en onder begeleiding van Academie van de Stad, hebben zij vorig semester onderzoek gedaan naar het sociaal welzijn van LHBTI+ studenten en medewerkers aan hogeschool Windesheim Almere. 

Een veilige plek zijn voor iedereen. Dat is waar de gemeente Almere naar streeft, door het sociaal welzijn en de acceptatie van de LHBTI+ doelgroep te vergroten . In dat kader heeft de gemeente zich aangesloten als regenbooggemeente bij de ‘Regenboogagenda’ om het sociale welzijn (i.e. sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie) van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen te verbeteren. Hierbij is het stimuleren van de bereidheid om discriminatie te melden van groot belang.  Ook op Hogeschool Windesheim Almere ligt hier een grote ambitie, en dus ligt er een grote focus op inclusiviteit en de aandacht voor het welzijn van LHBTI+ medewerkers en studenten. 

Vandaar dus dat de werkgroep ‘Winclusief’ van het Windesheim benieuwd was naar een onderzoek gericht op de vraag of Hogeschool Windesheim voldoende doet om LHBTI+ medewerkers en studenten thuis te laten voelen in de opleidingen en in de organisatie als geheel. En wie zou dat beter kunnen dan twee Young Professionals die ervaring hebben met het doen van onderzoek en een persoonlijke interesse hebben in het onderwerp. Met een frisse blik kunnen zij het onderwerp aanvliegen.  Academie van de Stad was erg enthousiast om deze link tussen de Hogeschool en de Young Professionals te kunnen maken en dit project verder in goede banen te lijden.

Susan en Charlotte zijn vervolgens aan de slag gegaan met het afnemen van interviews, het aanspreken van allerlei mensen en het plaatsen van posters op de borden. Ook zaten ze zelf regelmatig in de kantine naast een opvallend bord om positief bewustzijn over het thema te creëren. Uit het onderzoek van de Young Professionals kwam uiteindelijk naar voren dat LHBTI+ studenten en medewerkers van Hogeschool Windesheim nog altijd een kwetsbare positie bekleden en dat deze groep behoefte heeft aan een speciale steun- en activiteitengroep. 

Charlotte geeft hierbij aan:  “Het grootste gemis blijkt de afwezigheid van een actieve groep op de hogeschool zoals een pride-beweging of een GSA [Gender Sexuality Alliance].” Dit sluit aan bij landelijk onderzoek: het hebben van zo’n LHBTI-netwerk is voor deze groep een grote steun (Zie Vijlbrief & Felten, 2018). Daarnaast worden genderneutrale toiletten gemist. 

Wat Susan en Charlotte ook vaak hoorden is dat men zich stoort aan formulieren waarop je moet invullen man/vrouw of ‘anders’ te zijn. De respondenten ergerden zich aan het woord 'anders', dat volgens hen verder gespecificeerd zou moeten worden. Al met al concluderen de onderzoekers dat door meer bewustzijn te creëren rondom de LHBTI+ gemeenschap, Windesheim Almere voor iedereen een veiligere plek kan worden.  Dat kost tijd, maar vergt ook het bestaan van een actieve groep die activiteiten organiseert voor de LHBTI+ gemeenschap op de hogeschool. Want helaas blijkt in de praktijk dat LHBTI+ studenten en medewerkers op hogeschool Windesheim zich nog te vaak in sociale situaties bevinden die als ongemakkelijk of onveilig worden ervaren.

Almere


Woningtekort, toenemende ongelijkheid en het klimaatvraagstuk: het zijn grote uitdagingen waardoor de druk op onze steden toeneemt. Ook 'New Towns' zoals Almere krijgen te maken met deze complexe vraagstukken. Door middel van onze projecten met studenten werken wij aan een leefbaar en toekomstbestendig Almere. 

In deze Up!date zetten we een aantal belangrijke ontwikkelingen voor je op een rijtje. Zo lees je hoe Young Professionals van Academie van de Stad de afgelopen maanden onderzoek deden naar het welzijn van LHBTI+ medewerkers en studenten op Hogeschool Windesheim en hoe we van start gingen met het interdisciplinaire onderzoeksproject Urban Innovation Fieldlab. Benieuwd geworden? Lees snel verder!


SPOTLIGHT THEMA

Barbara is het enthousiaste gezicht achter Academie van de Stad in Almere en coördineert alle lopende maatschappelijke projecten in Almere. Zij krijgt daarin ondersteuning van haar collega’s Amy en Maya. Team Academie van de Stad wil zich in semester 1 van het aankomende studiejaar, startend per september 2022, graag blijven inzetten om met studenten de stad Almere een stukje mooier te maken. Dus heb je ook een idee, maar weet je nog niet zo goed wat voor project daarbij zou kunnen passen? Of geef je een vak waarbij je op zoek bent naar een leerzame praktijkervaring voor je studenten? Neem dan contact op met Barbara via barbara@academievandestad.nl of via 0615357227.

Young Professionals Susan en Charlotte aan het werk op Windesheim Almere.

Wij vroegen Lilian, één van de Young Professionals, naar haar indruk van het project. Hoe ervaart ze haar eerste weken en waar houdt zij zich zoal mee bezig binnen het project?


"Het blijft een leuke uitdaging om partijen samen te brengen om verandering te maken! Eenzaamheid is één van de beladen thema’s die zich afspeelt bij zowel ouderen als jongeren in Almere. Almere heeft vele organisaties die zich inzetten ter verbetering van het welzijn van burgers op sociaal, economisch of ecologisch gebied. Met gebruik van de expertise uit het werkveld, komen beladen thema’s aan het licht en streven we gezamenlijk naar een positieve bijdrage aan de Almeerse samenleving!"


Wil je meer lezen over de ontwikkelingen binnen dit project? Houd dan onze website in de gaten!

Gezicht achter de stad


Kansenongelijkheid, armoede en discriminatie. Het zijn ingrijpende, maar helaas reële thema’s in de levens van de leerlingen in de klas van Maxe de Rijk (28), docent op het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West. De afgelopen drie jaar was Maxe de Rijk mentor van de eerste vmbo-kansklas van Nederland, wat volgens de docente een enorm succes was. De ervaringen van haar leerlingen schreef ze op in het boek: ‘Geen stress, we gaan het maken.’

In haar studententijd werkte Maxe voor Academie van de Stad in een community project in de Transvaalbuurt en als co-docent op het vmbo, ervaringen die haar inspireerden om het onderwijs te gaan.

In de eerste aflevering van onze nieuwe serie 'Alumni van de Stad' spreken we Maxe over haar visie op het onderwijs, haar nieuwe boek en over haar tijd bij Academie van de Stad. Hoe zorgen we voor meer gelijke kansen in het onderwijs? 

Benieuwd geworden? Bekijk het interview hieronder:

ALUMNI VAN DE STAD


Woningtekort, toenemende ongelijkheid en het klimaatvraagstuk: het zijn grote uitdagingen waardoor de druk op onze steden toeneemt. Ook 'New Towns' zoals Almere krijgen te maken met deze complexe vraagstukken. Door middel van onze projecten met studenten werken wij aan een leefbaar en toekomstbestendig Almere. 

In deze Up!date zetten we een aantal belangrijke ontwikkelingen voor je op een rijtje. Zo lees je hoe Young Professionals van Academie van de Stad de afgelopen maanden onderzoek deden naar het welzijn van LHBTI+ medewerkers en studenten op Hogeschool Windesheim en hoe we van start gingen met het interdisciplinaire onderzoeksproject Urban Innovation Fieldlab. Benieuwd geworden? Lees snel verder!


Barbara is het enthousiaste gezicht achter Academie van de Stad in Almere en coördineert alle lopende maatschappelijke projecten in Almere. Zij krijgt daarin ondersteuning van haar collega’s Amy en Maya. Team Academie van de Stad wil in semester 1, startend per september 2022, zich graag blijven inzetten om met studenten de stad Almere een stukje mooier te maken. 

Dus heb je ook een idee, maar weet je nog niet zo goed wat voor project daarbij zou kunnen passen? Of geef je een vak waarbij je op zoek bent naar een leerzame praktijkervaring voor je studenten? Neem dan contact op met Barbara via barbara@academievandestad.nl of via 0615357227.
Up!date

SPOTLIGHT PROJECT

Gezicht achter de stad


Almere als leefbare innovatieve stad

Almere, de nieuwe stad die dertig jaar geleden werd ontworpen op uit zee gewonnen land, heeft als ambitie om in 2030 leefbaar en gezond te zijn. Om dit doel te behalen spelen de zogenoemde 'Almere Principles' een cruciale rol. De Almere Principles zijn bedoeld als inspirerend richtsnoer voor iedereen die in de komende decennia betrokken is bij het doorontwerpen van Almere tot een duurzame stad. Eén van die principes is ‘blijf innoveren’; door nieuwe en verbeterde processen, technologieën en infrastructuren aan te moedigen en experimenten en kennisuitwisseling te ondersteunen. Ook drijft Almere op het principe ‘mensen maken de stad’, vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en verduurzamen van de stad. 

Met het project Urban Innovation Fieldlab zet ook Academie van de Stad zich in voor innovatie binnen de stad Almere. Het project is opgezet in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Met het Urban Innovation Fieldlab wil Windesheim via interdisciplinair onderzoek, kennis en expertise bijdragen aan het oplossen van complexe, stedelijke opgaven van ‘New Towns’ zoals Almere. Per februari 2022 zijn 75 studenten Social Work gestart met een mini co-maker opdracht binnen het Urban Innovation programma en onderzoeken daarin verschillende beladen thema’s, zoals armoede en eenzaamheid binnen diverse Almeerse wijken. 

Lilian, Kevin en Dana, drie Young Professionals van Academie van de Stad, ondersteunen de studenten in hun onderzoek.  De uitkomsten van deze onderzoeken zullen door hen worden gebruikt voor het uitvoeren van een meta-analyse naar de verschillende thema's. Op deze manier draagt het project bij aan de ambitie van Almere om een leefbare en gezonde stad te zijn in 2030.

SPOTLIGHT THEMA

Inclusie in het hoger onderwijs: Windesheim Almere als voorbeeld

Een voorstelrondje onder medewerkers waarbij iedereen partner en kinderen benoemd. Het klinkt onschuldig, en als een leuke manier om elkaar te leren kennen. Maar zoiets kleins kan toch opeens heel groot zijn voor iemand: bijvoorbeeld voor een LHBTI+ medewerker. Want voelt diegene zich wel comfortabel genoeg om dat te delen? Vooral als je niet weet hoe anderen gaan reageren… Dit en meer komt naar voren in het onderzoek van Susan Brunsting en Charlotte Buijtelaar, beiden onlangs afgestudeerd aan de UvA en de Universiteit Maastricht. In opdracht van Windesheim Almere en onder begeleiding van Academie van de Stad, hebben zij vorig semester onderzoek gedaan naar het sociaal welzijn van LHBTI+ studenten en medewerkers aan hogeschool Windesheim Almere. 

Een veilige plek zijn voor iedereen. Dat is waar de gemeente Almere naar streeft, door het sociaal welzijn en de acceptatie van de LHBTi+ doelgroep te vergroten . In dat kader heeft de gemeente zich aangesloten als regenbooggemeente bij de ‘Regenboogagenda’ om het sociale welzijn (i.e. sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie) van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen te verbeteren. Hierbij is het stimuleren van de bereidheid om discriminatie te melden van groot belang.  Ook op Hogeschool Windesheim Almere ligt hier een grote ambitie, en dus ligt er een grote focus op inclusiviteit en de aandacht voor het welzijn van LHBTI+ medewerkers en studenten. 

Vandaar dus dat de werkgroep ‘Winclusief’ van het Windesheim benieuwd was naar een onderzoek gericht op de vraag of Hogeschool Windesheim voldoende doet om LHBTI+ medewerkers en studenten thuis te laten voelen in de opleidingen en in de organisatie als geheel. En wie zou dat beter kunnen dan twee Young Professionals met ervaring met onderzoek en een persoonlijke interesse in het onderwerp, die met een frisse blik het onderwerp kunnen aanvliegen.  Academie van de Stad was erg enthousiast om deze link tussen de Hogeschool en de Young Professionals te kunnen maken en dit project verder in goede banen te lijden.

Susan en Charlotte zijn vervolgens aan de slag gegaan met het afnemen van interviews, het aanspreken van allerlei mensen en het plaatsen van posters op de borden. Ook zaten ze zelf regelmatig in de kantine naast een opvallend bord om positief bewustzijn over het thema te creëren. Uit het onderzoek van de Young Professionals kwam uiteindelijk naar voren dat LHBTI+ studenten en medewerkers van Hogeschool Windesheim nog altijd een kwetsbare positie bekleden en dat deze groep behoefte heeft aan een speciale steun- en activiteitengroep. 

Charlotte geeft hierbij aan:  “Het grootste gemis blijkt de afwezigheid van een actieve groep op de hogeschool zoals een pride-beweging of een GSA [Gender Sexuality Alliance].” Dit sluit aan bij landelijk onderzoek: het hebben van zo’n LHBTI-netwerk is voor deze groep een grote steun (Zie Vijlbrief & Felten, 2018). Daarnaast worden genderneutrale toiletten gemist. 

Wat Susan en Charlotte ook vaak hoorden is dat men zich stoort aan formulieren waarop je moet invullen man/vrouw of ‘anders’ te zijn. De respondenten ergerden zich aan het woord 'anders', dat volgens hen verder gespecificeerd zou moeten worden. Al met al concluderen de onderzoekers dat door meer bewustzijn te creëren rondom de LHBTI+ gemeenschap, Windesheim Almere voor iedereen een veiligere plek kan worden.  Dat kost tijd, maar vergt ook het bestaan van een actieve groep die activiteiten organiseert voor de LHBTI+ gemeenschap op de hogeschool. Want helaas blijkt in de praktijk dat LHBTI+ studenten en medewerkers op hogeschool Windesheim zich nog te vaak in sociale situaties bevinden die als ongemakkelijk of onveilig worden ervaren.


voorjaar 2022


Kansenongelijkheid, armoede en discriminatie. Het zijn ingrijpende, maar helaas reële thema’s in de levens van de leerlingen in de klas van Maxe de Rijk (28), docent op het Mundus College in Amsterdam-Nieuw-West. 

De afgelopen drie jaar was Maxe de Rijk mentor van de eerste vmbo-kansklas van Nederland, volgens haar een 'enorm succes'. De ervaringen van haar leerlingen schreef ze op in het boek: ‘Geen stress, we gaan het maken.’

In haar studententijd werkte Maxe voor Academie van de Stad in een project in de Transvaalbuurt en als co-docent op het vmbo, ervaringen die haar inspireerden om het onderwijs te gaan.

In de eerste aflevering van onze nieuwe serie 'Alumni van de Stad' spreken we Maxe over haar visie op het onderwijs, haar nieuwe boek en over haar tijd bij Academie van de Stad. Hoe zorgen we voor meer gelijke kansen in het onderwijs? 

Benieuwd geworden? Bekijk het interview hieronder:


ALUMNI VAN DE STAD

Wij vroegen Lilian, één van de Young Professionals naar haar indruk van het project. Hoe ervaart ze haar eerste weken? 

"Het blijft een leuke uitdaging om partijen samen te brengen om verandering te maken! Eenzaamheid is één van de beladen thema’s die zich afspeelt bij zowel ouderen als jongeren in Almere."

Meer weten? Houd onze website in de gaten!