We meten impact om zicht te krijgen in onze werkprocessen én het grotere plaatje. Samen met adviesbureau Avance ontwikkelden we enkele jaren geleden onze zogenaamde impact-routekaart: een visuele weergaven van de route naar maatschappelijke meerwaarde. Deze methodiek ligt ten grondslag aan het impactjaarverslag dat Academie van de Stad elk studiejaar naar buiten brengt. Wil je hier meer over lezen, neem dan een kijkje op website: www.academievandestad.nl/over-ons/onze-impact.


Meetmethoden en participanten in studiejaar 2019-2020 

Evaluatie
Elk project wordt door Academie van de Stad geëvalueerd met de opdracht-gevende partij. In een mondeling gesprek worden aan de hand van een Google Forms-document een aantal vragen doorgenomen. Deze vragen zijn deels gesloten en deels open. Soms is de docent ook aanwezig bij deze evaluatie. In studiejaar 2019/2020 is met 45 opdrachtgevers geëvalueerd.

Studentenenquête
Daarnaast geven we studenten de kans aan te geven hoe ze het project bij Academie van de Stad ervaren hebben. Na afloop van een project ontvangt iedere deelnemende student een digitale enquête. De enquête is in studiejaar 2019/2020 ingevuld door 84 studenten. Hiervan was driekwart actief in een Onderwijsproject.

Docenten-enquête
Ook de docenten die via studenten betrokken zijn geweest bij onze projecten ontvangen na het project een digitale enquête. De enquête is in studiejaar 2019/2020 ingevuld door 11 docenten.

Bewonersenquête
Om te meten welke impact wij bij bewoners van de stad maken met onze projecten, hebben we verschillende meetmethoden. Bewoners kunnen enerzijds betrokken zijn in Springlevend Wonen-projecten, en anderzijds in de Onderwijsprojecten-stagegericht. In het studiejaar 2019-2020 hebben we voor de eerste groep bewoners een nieuwe vragenlijst ingezet. Deze kon zowel online als offline ingevuld worden en is door 57 bewoners ingevuld. Dit aantal is lager dan voorgaande jaren door de corona-maatregelen. Voor de tweede groep hebben we afgelopen studiejaar een vragenlijst ontworpen. Deze antwoorden uit de pilotfase zijn niet meegenomen in die impactmeting van dit verslag.  

Administratie
Tot slot houden wij vanuit Academie van de Stad zorgvuldig onze projectadministratie bij. Deze administratie geeft inzicht in onder andere thema’s, aantallen, opleidingen en stedelijke partners.


Bijlage
Inzicht in impact

Bijlage
Inzicht in impact

We meten impact om zicht te krijgen in onze werkprocessen én het grotere plaatje. Samen met adviesbureau Avance ontwikkelden we enkele jaren geleden onze zogenaamde impact-routekaart: een visuele weergaven van de route naar maatschappelijke meerwaarde. Deze methodiek ligt ten grondslag aan het impactjaarverslag dat Academie van de Stad elk studiejaar naar buiten brengt. Wil je hier meer over lezen, neem dan een kijkje op website: www.academievandestad.nl/over-ons/onze-impact.


Meetmethoden en participanten in studiejaar 2019-2020 

Evaluatie
Elk project wordt door Academie van de Stad geëvalueerd met de opdracht-gevende partij. In een mondeling gesprek worden aan de hand van een Google Forms-document een aantal vragen doorgenomen. Deze vragen zijn deels gesloten en deels open. Soms is de docent ook aanwezig bij deze evaluatie. In studiejaar 2019/2020 is met 45 opdrachtgevers geëvalueerd.

Studentenenquête
Daarnaast geven we studenten de kans aan te geven hoe ze het project bij Academie van de Stad ervaren hebben. Na afloop van een project ontvangt iedere deelnemende student een digitale enquête. De enquête is in studiejaar 2019/2020 ingevuld door 84 studenten. Hiervan was driekwart actief in een Onderwijsproject.

Docenten-enquête
Ook de docenten die via studenten betrokken zijn geweest bij onze projecten ontvangen na het project een digitale enquête. De enquête is in studiejaar 2019/2020 ingevuld door 11 docenten.

Bewonersenquête
Om te meten welke impact wij bij bewoners van de stad maken met onze projecten, hebben we verschillende meetmethoden. Bewoners kunnen enerzijds betrokken zijn in Springlevend Wonen-projecten, en anderzijds in de Onderwijsprojecten-stagegericht. In het studiejaar 2019-2020 hebben we voor de eerste groep bewoners een nieuwe vragenlijst ingezet. Deze kon zowel online als offline ingevuld worden en is door 57 bewoners ingevuld. Dit aantal is lager dan voorgaande jaren door de corona-maatregelen. Voor de tweede groep hebben we afgelopen studiejaar een vragenlijst ontworpen. Deze antwoorden uit de pilotfase zijn niet meegenomen in die impactmeting van dit verslag.  

Administratie
Tot slot houden wij vanuit Academie van de Stad zorgvuldig onze projectadministratie bij. Deze administratie geeft inzicht in onder andere thema’s, aantallen, opleidingen en stedelijke partners.