Impactjaarverslag
Studiejaar
2020 – 2021

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij hierbij alweer ons vijfde impact-jaarverslag. Reden voor een kleine jubileumterugblik! Het veld van impact meten is aan veel verandering onderhevig. Toch doen wij ons uiterste best om elk jaar onze impact in kaart te brengen en zo goed mogelijk mee te bewegen met de ontwikkelingen in meetmethoden.

Met veel energie hebben we ons een aantal jaar geleden toch gestort op het meten van onze impact; we hebben onze organisatie onder de loep genomen, onze werkzaamheden op een rij gezet en onze impactmeetmethode opgebouwd. Waar we begonnen om er zelf van te leren en intern onze successen te vieren, vonden we vijf jaar geleden dat het tijd was om onze resultaten ook met u te delen. Zo kunnen we samen leren en onze impact vergroten!

En het enthousiasme van vijf jaar geleden is nog steeds net zo groot, we blijven onze meetmethode ontwikkelen en verfijnen. Ook dit jaar hebben we niet stil gezeten en onze impact en de bijbehorende meetmethoden onder de loep genomen. Dit jaar koppelen we voor het eerst onze impact ook aan de Sustainable Development Goals (zie pagina 6). Op basis van evaluaties met onze partners in de stad en in het onderwijs en met betrokken studenten vormen we een gedegen beeld over onze impact. Wil je meer weten over onze methodiek? Lees dan verder op onze website en de laatste pagina van dit verslag. Daar zie je ook hoeveel participanten meededen aan de impactmeting van 2020-2021.

Dit verslag geeft een beeld van de maatschappelijke impact die Academie van de Stad in studiejaar 2020-2021 heeft gemaakt. Die maatschappelijke impact komt tot uiting in onze missie/visie:

‘Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.’

De vier statements die in deze missie staan, vormen de leidraad voor dit verslag. We sluiten het verslag af met een terugblik op dit bijzondere jaar.

Leren van de stad 

Als Wilfred Fischer, werkzaam als aanjager bij de Hogeschool van Amsterdam, in 2007 het idee voor Academie van de Stad op papier zet, stelt hij zichzelf de vraag: Hoe kunnen we studenten systematisch laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad? "Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de stad, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers." Met deze droom startte de ideële stichting Academie van de Stad in 2008 met vijf projecten. Al gauw bleek dat er overal in de stad behoefte was aan hoofden en handen die zich verdiepten in thema’s en ondersteuning boden aan buurtbewoners en professionals in de wijken. Niet alleen in Amsterdam, maar sinds 2012 ook in Utrecht en sinds 2015 in Almere. Inmiddels hebben 15.600 studenten gezamenlijk meer dan 2,7 miljoen uur aan totaal 1.419 maatschappelijke projecten besteed.

Ook in het studiejaar 2020-2021 heeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad gegeven. Dat doen we door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs op een uiteenlopend palet van thema’s (zie hieronder). In Amsterdam, Utrecht en Almere zetten wij studenten in op plekken waar hun talent hard nodig is. Voor alle betrokken partijen vergroot dit de mogelijkheden; voor de professionals van morgen, de bewoners in de buurt en het hoger onderwijs.

Impactjaarverslag
Studiejaar
2020 – 2021

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij hierbij alweer ons vijfde impact-jaarverslag. Reden voor een kleine jubileumterugblik! Het veld van impact meten is aan veel verandering onderhevig. Toch doen wij ons uiterste best om elk jaar onze impact in kaart te brengen en zo goed mogelijk mee te bewegen met de ontwikkelingen in meetmethoden.

Met veel energie hebben we ons een aantal jaar geleden toch gestort op het meten van onze impact; we hebben onze organisatie onder de loep genomen, onze werkzaamheden op een rij gezet en onze impactmeetmethode opgebouwd. Waar we begonnen om er zelf van te leren en intern onze successen te vieren, vonden we vijf jaar geleden dat het tijd was om onze resultaten ook met u te delen. Zo kunnen we samen leren en onze impact vergroten!

En het enthousiasme van vijf jaar geleden is nog steeds net zo groot, we blijven onze meetmethode ontwikkelen en verfijnen. Ook dit jaar hebben we niet stil gezeten en onze impact en de bijbehorende meetmethoden onder de loep genomen. Dit jaar koppelen we voor het eerst onze impact ook aan de Sustainable Development Goals (zie pagina 6). Op basis van evaluaties met onze partners in de stad en in het onderwijs en met betrokken studenten vormen we een gedegen beeld over onze impact. Wil je meer weten over onze methodiek? Lees dan verder op onze website en de laatste pagina van dit verslag. Daar zie je ook hoeveel participanten meededen aan de impactmeting van 2020-2021.

Dit verslag geeft een beeld van de maatschappelijke impact die Academie van de Stad in studiejaar 2020-2021 heeft gemaakt. Die maatschappelijke impact komt tot uiting in onze missie/visie:

‘Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.’

De vier statements die in deze missie staan, vormen de leidraad voor dit verslag. We sluiten het verslag af met een terugblik op dit bijzondere jaar.

Leren van de stad 

Als Wilfred Fischer, werkzaam als aanjager bij de Hogeschool van Amsterdam, in 2007 het idee voor Academie van de Stad op papier zet, stelt hij zichzelf de vraag: Hoe kunnen we studenten systematisch laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad? "Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de stad, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers." Met deze droom startte de ideële stichting Academie van de Stad in 2008 met vijf projecten. Al gauw bleek dat er overal in de stad behoefte was aan hoofden en handen die zich verdiepten in thema’s en ondersteuning boden aan buurtbewoners en professionals in de wijken. Niet alleen in Amsterdam, maar sinds 2012 ook in Utrecht en sinds 2015 in Almere. Inmiddels hebben 15.600 studenten gezamenlijk meer dan 2,7 miljoen uur aan totaal 1.419 maatschappelijke projecten besteed.

Ook in het studiejaar 2020-2021 heeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad gegeven. Dat doen we door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs op een uiteenlopend palet van thema’s (zie hieronder). In Amsterdam, Utrecht en Almere zetten wij studenten in op plekken waar hun talent hard nodig is. Voor alle betrokken partijen vergroot dit de mogelijkheden; voor de professionals van morgen, de bewoners in de buurt en het hoger onderwijs.