Anna van den Eden
Student Minor Levensbeschouwing en Maatschappij van de Hogeschool van Amsterdam –
Onderwijsproject-vakgericht De Dialoogdag 

”Achter ieder mens zit een verhaal; Je ziet het niet altijd direct, maar het is wel zo.”

Leren organiseren 

De Dialoogdag in stadsdeel Oost, Amsterdam, wordt georganiseerd door studenten van de Minor Levensbeschouwing en Maatschappij van de Hogeschool van Amsterdam. Het is een dag waarop leerlingen van verschillende scholen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen rondom identiteit. 

Door het organiseren van de Dialoogdag heb ik geleerd dat je altijd goed moet onthouden hoe snel mensen bereid zijn om iets van zichzelf te geven.” Dit is de les die Floor van der Krol, student Audiovisuele Media, meeneemt na het organiseren van de Dialoogdag.

Alisha Muradin, student Human Resource Management, noemt het inrichten van de Dialoogdag ‘soms stressvol’. “Vooral nadat de plannen gewijzigd moesten worden vanwege de corona-crisis. Nadat we twee workshops moesten samenvoegen was er wat onrust onder de studenten.” Want welke keuze wordt er gemaakt? En wie geeft er een definitieve klap op? Daar moest de groep samen uit zien te komen. Tijdens het organiseren van zo’n dag leren studenten dus niet alleen organiseren, planningen maken en uitvoeren, maar ook samenwerken en omgaan met interne strubbelingen. “Ik heb geleerd om rustig te communiceren wanneer er een meningsverschil is”, legt Alisha uit. Ze vervolgt: “ Ik heb daarnaast ook geleerd om als gespreksleider bij de scholieren te participeren. Wanneer dit niet of nauwelijks gebeurt, bereik je minder snel de veilige en open sfeer waarin je zo’n gesprek graag voert.

Floor heeft geleerd dat mensen altijd bereid zijn iets van henzelf te geven. Ze legt uit: “Dit kan zijn door een persoonlijk verhaal of advies te delen maar ook in het meedenken of aanschaffen van spullen. Het is heel mooi om dit in je hoofd te houden bij volgende projecten en/of ontmoetingen.” Anna vult aan dat ze heeft geleerd dat er achter ieder mens een verhaal zit: “Je ziet het niet altijd direct, maar het is wel zo.

Studenten
Floor van der Krol en Alisha Muradin 

Na deelname aan een project van AvdS heeft: 

61 % van de studenten het gevoel meer te kunnen bij dragen aan hun leefomgeving,

en 56 % van de studenten meer begrip voor iemand met een andere achtergrond.

Aantal uren dat studenten zich hebben ingezet via onze projecten en aantal studiepunten dat ze daarmee hebben verdiend:

Onderwijsprojecten vakgericht:
177.072 uren – 6.324 ECTS
Onderwijsprojecten stagegericht:
80.892 uren - 2.889 ECTS
Springlevend Wonen-projecten:
9.429 uren (Springlevende Wonen-studenten verdienen geen ECTS)
Young Professional-projecten:
4.082 uren (Young Professionals verdienen geen ECTS)

Totaal:
271.475  uren - 9.213  ECTS

Aantal studenten dat zich in studiejaar 2020-2021 ingezet heeft per formule + aantal projecten:

Onderwijsprojecten vakgericht:
694 studenten in 44 projecten
Onderwijsprojecten stagegericht:
275 studenten in 20 projecten
Springlevende Wijk:
96 studenten in 44 projecten
Young Professional-projecten:
42 studenten in 13 projecten

Totaal
1.107 studenten in 121 projecten

Cijfers
Uitkomsten

Anna van den Eden
Student Minor Levensbeschouwing en Maatschappij van de Hogeschool van Amsterdam –
Onderwijsproject-vakgericht De Dialoogdag 

”Achter ieder mens zit een verhaal; Je ziet het niet altijd direct, maar het is wel zo.”

Leren organiseren 

De Dialoogdag in stadsdeel Oost, Amsterdam, wordt georganiseerd door studenten van de Minor Levensbeschouwing en Maatschappij van de Hogeschool van Amsterdam. Het is een dag waarop leerlingen van verschillende scholen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen rondom identiteit. 

Door het organiseren van de Dialoogdag heb ik geleerd dat je altijd goed moet onthouden hoe snel mensen bereid zijn om iets van zichzelf te geven.” Dit is de les die Floor van der Krol, student Audiovisuele Media, meeneemt na het organiseren van de Dialoogdag.

Alisha Muradin, student Human Resource Management, noemt het inrichten van de Dialoogdag ‘soms stressvol’. “Vooral nadat de plannen gewijzigd moesten worden vanwege de corona-crisis. Nadat we twee workshops moesten samenvoegen was er wat onrust onder de studenten.” Want welke keuze wordt er gemaakt? En wie geeft er een definitieve klap op? Daar moest de groep samen uit zien te komen. Tijdens het organiseren van zo’n dag leren studenten dus niet alleen organiseren, planningen maken en uitvoeren, maar ook samenwerken en omgaan met interne strubbelingen. “Ik heb geleerd om rustig te communiceren wanneer er een meningsverschil is”, legt Alisha uit. Ze vervolgt: “ Ik heb daarnaast ook geleerd om als gespreksleider bij de scholieren te participeren. Wanneer dit niet of nauwelijks gebeurt, bereik je minder snel de veilige en open sfeer waarin je zo’n gesprek graag voert.

Floor heeft geleerd dat mensen altijd bereid zijn iets van henzelf te geven. Ze legt uit: “Dit kan zijn door een persoonlijk verhaal of advies te delen maar ook in het meedenken of aanschaffen van spullen. Het is heel mooi om dit in je hoofd te houden bij volgende projecten en/of ontmoetingen.” Anna vult aan dat ze heeft geleerd dat er achter ieder mens een verhaal zit: “Je ziet het niet altijd direct, maar het is wel zo.

6 hogescholen 
Aeres Hogeschool Almere, Windesheim Almere, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van de Kunsten – Utrecht

4 universiteiten 
Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Universiteit van de Humanistiek

Cijfers
Uitkomsten