Bijlage
Inzicht in impact

We meten impact om zicht te krijgen in onze werkprocessen én het grotere plaatje. Samen met adviesbureau Avance ontwikkelden we enkele jaren geleden onze zogenaamde impact-routekaart: een visuele weergaven van de route naar maatschappelijke meerwaarde. Deze methodiek ligt ten grondslag aan het impactjaarverslag dat Academie van de Stad elk studiejaar naar buiten brengt. Wil je hier meer over lezen, neem dan een kijkje op onze website


Meetmethoden en participanten in studiejaar 2021-2022 

Evaluatie
Elk project wordt door Academie van de Stad geëvalueerd met de opdracht-gevende partij. In een mondeling gesprek worden aan de hand van een Google Forms-document een aantal vragen doorgenomen. Deze vragen zijn deels gesloten en deels open. Soms is de betrokken docent ook aanwezig bij deze evaluatie. Een deel van de vragen in de evaluatie is specifiek aan de docent gericht. In studiejaar 2021/2022 is met 50 opdrachtgevers en 21 docenten geëvalueerd.

Docentenenquête
Als de docent onverhoopt niet bij het evaluatiegesprek aanwezig kon zijn, ontvangen zij na het project een digitale enquête. Deze optie is in studiejaar 2021/2022 door zeven docenten gebruikt.

Studentenenquête
Daarnaast geven we studenten de kans aan te geven hoe ze het project bij Academie van de Stad ervaren hebben. Na afloop van een project ontvangt iedere deelnemende student een digitale enquête. De enquête is in studiejaar 2021/2022 ingevuld door 62 studenten. Hiervan is het grootste deel (60%) actief in een Onderwijsproject-Vakgericht.

Bewonersenquête
Op verschillende manieren zijn bewoners van de stad betrokken bij onze projecten. Enerzijds zijn bewoners actief binnen onze Springlevend Wonen-projecten en anderzijds worden ze gecoacht door studenten in de Onderwijsprojecten-stagegericht. Na de pilot van afgelopen jaar hebben we dit jaar eenzelfde vragenlijst ingezet voor beide groepen. Deze is in het studiejaar 2021/2022 ingevuld door 77 bewoners uit de Onderwijsprojecten-stagegericht en 21 bewoners uit de Springlevend Wonen-projecten.  

Sustainable Development Goals 
We zien dat de SDG’s een 'gezamenlijke taal' bieden om met onze stads- en onderwijspartners het gesprek over onze gezamenlijk impact te voeren en wellicht te vergroten. Daarom hebben we vanaf studiejaar 2020/2021 een plek voor de SDG’s in het impactjaarverslag. Tijdens de evaluaties staan we met onze partners stil bij de impact van de projecten op het behalen van de SDG’s. We koppelen de projecten op het niveau van de subdoelstellingen aan de SDG’s. In het studiejaar 2021/2022 zijn de SDG’s tijdens 45 evaluaties besproken. Meer specifieke informatie over onze impact op het behalen van de SDG’s lees je hier.

Administratie
Tot slot houden wij vanuit Academie van de Stad zorgvuldig onze projectadministratie bij. Deze administratie geeft inzicht in onder andere thema’s, aantallen, opleidingen en stedelijke partners. 


We meten impact om zicht te krijgen in onze werkprocessen én het grotere plaatje. Samen met adviesbureau Avance ontwikkelden we enkele jaren geleden onze zogenaamde impact-routekaart: een visuele weergaven van de route naar maatschappelijke meerwaarde. Deze methodiek ligt ten grondslag aan het impactjaarverslag dat Academie van de Stad elk studiejaar naar buiten brengt. Wil je hier meer over lezen, neem dan een kijkje op onze website


Meetmethoden en participanten in studiejaar 2021-2022 

Evaluatie
Elk project wordt door Academie van de Stad geëvalueerd met de opdracht-gevende partij. In een mondeling gesprek worden aan de hand van een Google Forms-document een aantal vragen doorgenomen. Deze vragen zijn deels gesloten en deels open. Soms is de betrokken docent ook aanwezig bij deze evaluatie. Een deel van de vragen in de evaluatie is specifiek aan de docent gericht. In studiejaar 2021/2022 is met 50 opdrachtgevers en 21 docenten geëvalueerd.

Docentenenquête
Als de docent onverhoopt niet bij het evaluatiegesprek aanwezig kon zijn, ontvangen zij na het project een digitale enquête. Deze optie is in studiejaar 2021/2022 door zeven docenten gebruikt.

Studentenenquête
Daarnaast geven we studenten de kans aan te geven hoe ze het project bij Academie van de Stad ervaren hebben. Na afloop van een project ontvangt iedere deelnemende student een digitale enquête. De enquête is in studiejaar 2021/2022 ingevuld door 62 studenten. Hiervan is het grootste deel (60%) actief in een Onderwijsproject-Vakgericht.

Bewonersenquête
Op verschillende manieren zijn bewoners van de stad betrokken bij onze projecten. Enerzijds zijn bewoners actief binnen onze Springlevend Wonen-projecten en anderzijds worden ze gecoacht door studenten in de Onderwijsprojecten-stagegericht. Na de pilot van afgelopen jaar hebben we dit jaar eenzelfde vragenlijst ingezet voor beide groepen. Deze is in het studiejaar 2021/2022 ingevuld door 77 bewoners uit de Onderwijsprojecten-stagegericht en 21 bewoners uit de Springlevend Wonen-projecten.  

Sustainable Development Goals 
We zien dat de SDG’s een 'gezamenlijke taal' bieden om met onze stads- en onderwijspartners het gesprek over onze gezamenlijk impact te voeren en wellicht te vergroten. Daarom hebben we vanaf studiejaar 2020/2021 een plek voor de SDG’s in het impactjaarverslag. Tijdens de evaluaties staan we met onze partners stil bij de impact van de projecten op het behalen van de SDG’s. We koppelen de projecten op het niveau van de subdoelstellingen aan de SDG’s. In het studiejaar 2021/2022 zijn de SDG’s tijdens 45 evaluaties besproken. Meer specifieke informatie over onze impact op het behalen van de SDG’s lees je hier.

Administratie
Tot slot houden wij vanuit Academie van de Stad zorgvuldig onze projectadministratie bij. Deze administratie geeft inzicht in onder andere thema’s, aantallen, opleidingen en stedelijke partners. 


Bijlage
Inzicht in impact