Studiejaar 2021 – 2022

Impactjaarverslag

Leren van de stad 

Als Wilfred Fischer, werkzaam als aanjager bij de Hogeschool van Amsterdam, in 2007 het idee voor Academie van de Stad op papier zet, stelt hij zichzelf de vraag: Hoe kunnen we studenten systematisch laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad? "Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de stad, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers." Met deze droom startte de ideële stichting Academie van de Stad in 2008 met vijf projecten in Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam, maar sinds 2012 ook in Utrecht en sinds 2015 in Almere verdiepen studenten zich in verschillende thema’s en bieden ze ondersteuning aan buurtbewoners en professionals in de stad. Inmiddels hebben 16.445 studenten gezamenlijk bijna 3 miljoen uur aan totaal 1.503 maatschappelijke projecten besteed.

Ook in het studiejaar 2021-2022 heeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad gegeven op een uiteenlopend palet van actuele thema’s (zie voor een overzicht de tabel hieronder). Denk bijvoorbeeld aan de viering van diversiteit in Almere, binnen het thema Inclusie en Activatie of het project omtrent het verduurzamingsproces van VvE’s in opdracht van de gemeente Amsterdam (thema duurzaamheid). In Amsterdam, Utrecht en Almere zetten wij studenten in op plekken waar hun talent hard nodig is. Voor alle betrokken partijen vergroot dit de mogelijkheden; voor de professionals van morgen, de bewoners in de buurt en het hoger onderwijs.

De vier statements die in deze missie staan, vormen de leidraad voor dit verslag. Op de volgende pagina’s zie je per samenwerkingspartner eerst kwantitatieve data die de gemaakte impact weergeeft, waarna we een partner aan het woord laten voor een verhaal met impact. We sluiten het verslag af met een terugblik op dit jaar.

‘Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.’

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij hierbij het zesde impactjaarverslag. Met veel energie hebben we ons een aantal jaar geleden gestort op het meten van onze impact. We hebben onze organisatie onder de loep genomen, onze werkzaamheden op een rij gezet en onze impact-meetmethode opgebouwd. Waar we begonnen om er zelf van te leren en intern onze successen te vieren, vonden we zes jaar geleden dat het tijd was om onze resultaten ook met jullie te delen. Zo kunnen we samen leren en onze impact vergroten!

Het veld van impactmeten is nog niet gedefinieerd en aan veel verandering onderhevig. We blijven onze meetmethode ontwikkelen en verfijnen. Op basis van evaluaties met onze partners in de stad en in het onderwijs en met betrokken studenten vormen we een gedegen beeld over onze impact. Wil je meer weten over onze methodiek? Lees dan verder op onze website.

Dit verslag geeft een beeld van de maatschappelijke impact die Academie van de Stad in studiejaar 2021-2022 heeft gemaakt. Die maatschappelijke impact komt tot uiting in onze missie/visie:

Impactjaarverslag

Studiejaar 

2021 – 2022

Leren van de stad 

Als Wilfred Fischer, werkzaam als aanjager bij de Hogeschool van Amsterdam, in 2007 het idee voor Academie van de Stad op papier zet, stelt hij zichzelf de vraag: Hoe kunnen we studenten systematisch laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad? "Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de stad, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers." Met deze droom startte de ideële stichting Academie van de Stad in 2008 met vijf projecten in Amsterdam. Niet alleen in Amsterdam, maar sinds 2012 ook in Utrecht en sinds 2015 in Almere verdiepen studenten zich in verschillende thema’s en bieden ze ondersteuning aan buurtbewoners en professionals in de stad. Inmiddels hebben 16.445 studenten gezamenlijk bijna 3 miljoen uur aan totaal 1.503 maatschappelijke projecten besteed.

Ook in het studiejaar 2021-2022 heeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad gegeven op een uiteenlopend palet van actuele thema’s (zie voor een overzicht de tabel hieronder). Denk bijvoorbeeld aan de viering van diversiteit in Almere, binnen het thema Inclusie en Activatie of het project omtrent het verduurzamingsproces van VvE’s in opdracht van de gemeente Amsterdam (thema duurzaamheid). In Amsterdam, Utrecht en Almere zetten wij studenten in op plekken waar hun talent hard nodig is. Voor alle betrokken partijen vergroot dit de mogelijkheden; voor de professionals van morgen, de bewoners in de buurt en het hoger onderwijs.

De vier statements die in deze missie staan, vormen de leidraad voor dit verslag. Op de volgende pagina’s zie je per samenwerkingspartner eerst kwantitatieve data die de gemaakte impact weergeeft, waarna we een partner aan het woord laten voor een verhaal met impact. We sluiten het verslag af met een terugblik op dit jaar.

‘Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.’

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij hierbij het zesde impactjaarverslag. Met veel energie hebben we ons een aantal jaar geleden gestort op het meten van onze impact. We hebben onze organisatie onder de loep genomen, onze werkzaamheden op een rij gezet en onze impact-meetmethode opgebouwd. Waar we begonnen om er zelf van te leren en intern onze successen te vieren, vonden we zes jaar geleden dat het tijd was om onze resultaten ook met jullie te delen. Zo kunnen we samen leren en onze impact vergroten!

Het veld van impactmeten is nog niet gedefinieerd en aan veel verandering onderhevig. We blijven onze meetmethode ontwikkelen en verfijnen. Op basis van evaluaties met onze partners in de stad en in het onderwijs en met betrokken studenten vormen we een gedegen beeld over onze impact. Wil je meer weten over onze methodiek? Lees dan verder op onze website.

Dit verslag geeft een beeld van de maatschappelijke impact die Academie van de Stad in studiejaar 2021-2022 heeft gemaakt. Die maatschappelijke impact komt tot uiting in onze missie/visie: