Terugkijkend naar studiejaar 2021-2022 was het weer een bijzonder jaar. We gingen terug naar normaal, maar hadden ook te maken met een lockdown tijdens de winterperiode. Met onze positieve energie en ondernemende houding zijn we samen met onze partners op effectieve wijze doorgegaan. We zetten nieuwe projecten op, zoals Loket 1, waar mbo - hbo en wo-studenten zich samen inzetten om een fysiek loket te runnen waarbij bewoners terecht kunnen met allerlei juridische en administratieve vragen. En we bleven innoveren in al langlopende succes-projecten, zoals Springlevend Wonen-project Volewijck waar studenten, door Academie van de Stad geselecteerd in ruil voor huurkorting, zich inzetten voor de leefbaarheid door er te wonen en er o.a. een Formulierencafé en een Voorleesservice te verzorgen. Hier ging een muziekbus met een DJ de straten door om bewoners een vrolijk en warm kerstgevoel te geven.

We zijn trots op de resultaten in dit verslag. Zo zien we dat een grote meerderheid van de bewoners uit onze projecten aangeeft iets nieuws geleerd te hebben en daarmee zelfredzamer te zijn geworden. Het aantal studenten dat aangeeft dat ze door deelname aan een project van Academie van de Stad zelfverzekerder een sollicitatiegesprek ingaan is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. En van onze stedelijke partners is een grote meerderheid positief over het verloop van het project.

Ondertussen zien we dat stad en onderwijs elkaar steeds beter weten te vinden. Een ontzettend positieve ontwikkeling, want het betekent dat onze partners de denk- en slagkracht van studenten erkennen én hen de stad als oefenplaats aanbieden. Zo kunnen studenten van vandaag de grootstedelijke burger en professional van morgen worden en profiteert de stad op het gebied van participatie, duurzaamheid of mobiliteit. Een deel van onze missie lijkt daarmee vervuld. Tegelijkertijd zien we dat er projecten zijn waarbij onze meerwaarde nog steeds relevant en helder is. Denk bijvoorbeeld aan onze woonprojecten, waar studenten zich inzetten voor de buurt of het wooncomplex waar ze zelf in wonen. Of aan het project Warme Wijken; een grote logistieke puzzel waarbij elk jaar 160 Sociologie-studenten in verschillende steden met bewoners in gesprek gaan over hun rol in de energietransitie. Uitdagingen zoals de klimaatverandering, de woningnood en groeiende ongelijkheid vragen veel van onze steden. Dit zijn uitdagingen waar interdisciplinaire en creatieve oplossingen voor nodig zijn. Wij zetten ons heel actief in om dit soort projecten te realiseren, zodat we gezamenlijk met onze partners maatschappelijke impact maken. 

Wij kijken er naar uit om ons ook in het studiejaar 2022/2023 iedere dag opnieuw intensief in te zetten om voor én met bewoners, studenten, docenten en stedelijke partners maatschappelijke impact te realiseren. Wij maken ons hard voor goede studentbegeleiding, ontzorging van onze partners en effectieve uitkomsten van de projecten op allerlei verschillende thema’s om de stad weer een stukje mooier te maken.


Het Academie van de Stad Team

Terugkijkend naar studiejaar 2021-2022 was het weer een bijzonder jaar. We gingen terug naar normaal, maar hadden ook te maken met een lockdown tijdens de winterperiode. Met onze positieve energie en ondernemende houding zijn we samen met onze partners op effectieve wijze doorgegaan. We zetten nieuwe projecten op, zoals Loket 1, waar mbo - hbo en wo-studenten zich samen inzetten om een fysiek loket te runnen waarbij bewoners terecht kunnen met allerlei juridische en administratieve vragen. En we bleven innoveren in al langlopende succes-projecten, zoals Springlevend Wonen-project Volewijck waar studenten, door Academie van de Stad geselecteerd in ruil voor huurkorting, zich inzetten voor de leefbaarheid door er te wonen en er o.a. een Formulierencafé en een Voorleesservice te verzorgen. Hier ging een muziekbus met een DJ de straten door om bewoners een vrolijk en warm kerstgevoel te geven.

We zijn trots op de resultaten in dit verslag. Zo zien we dat een grote meerderheid van de bewoners uit onze projecten aangeeft iets nieuws geleerd te hebben en daarmee zelfredzamer te zijn geworden. Het aantal studenten dat aangeeft dat ze door deelname aan een project van Academie van de Stad zelfverzekerder een sollicitatiegesprek ingaan is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. En van onze stedelijke partners is een grote meerderheid positief over het verloop van het project.

Ondertussen zien we dat stad en onderwijs elkaar steeds beter weten te vinden. Een ontzettend positieve ontwikkeling, want het betekent dat onze partners de denk- en slagkracht van studenten erkennen én hen de stad als oefenplaats aanbieden. Zo kunnen studenten van vandaag de grootstedelijke burger en professional van morgen worden en profiteert de stad op het gebied van participatie, duurzaamheid of mobiliteit. Een deel van onze missie lijkt daarmee vervuld. Tegelijkertijd zien we dat er projecten zijn waarbij onze meerwaarde nog steeds relevant en helder is. Denk bijvoorbeeld aan onze woonprojecten, waar studenten zich inzetten voor de buurt of het wooncomplex waar ze zelf in wonen. Of aan het project Warme Wijken; een grote logistieke puzzel waarbij elk jaar 160 Sociologie-studenten in verschillende steden met bewoners in gesprek gaan over hun rol in de energietransitie. Uitdagingen zoals de klimaatverandering, de woningnood en groeiende ongelijkheid vragen veel van onze steden. Dit zijn uitdagingen waar interdisciplinaire en creatieve oplossingen voor nodig zijn. Wij zetten ons heel actief in om dit soort projecten te realiseren, zodat we gezamenlijk met onze partners maatschappelijke impact maken. 

Wij kijken er naar uit om ons ook in het studiejaar 2022/2023 iedere dag opnieuw intensief in te zetten om voor én met bewoners, studenten, docenten en stedelijke partners maatschappelijke impact te realiseren. Wij maken ons hard voor goede studentbegeleiding, ontzorging van onze partners en effectieve uitkomsten van de projecten op allerlei verschillende thema’s om de stad weer een stukje mooier te maken.


Het Academie van de Stad Team

Van studiejaar
2019-2020 naar
2020-2021