Studiejaar
2022 – 2023
Impact
jaarverslag

We hebben het afgelopen jaar weer mooie projecten gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan JongGras Sportbuddy’s, waarin jonge statushouders en vluchtelingen worden gekoppeld aan een student en samen op zoek gaan naar een passende sportvereniging in Utrecht. Of het Amsterdamse project Springlevend Volewijck, waarin studenten samen met hun buren problemen in de wijk aanpakken zoals eenzaamheid, armoede en taalachterstand. Zo geeft Academie van de Stad studenten de mogelijkheid om hun talent in te zetten voor actuele stedelijke thema’s op plekken waar dat hard nodig is. Het mes snijdt daarmee aan meerdere kanten: we inspireren de professionals van morgen én dragen bij aan de maatschappelijke uitdagingen van onze opdrachtgevers.

Het monitoren van onze resultaten maakt integraal deel uit van onze werkwijze. Zo houden we zicht op de impactdoelen die we onszelf hebben gesteld in onze Impact Routekaart. Op basis van evaluaties met onze partners in de stad, in het onderwijs en met betrokken studenten en bewoners, krijgen we een goed beeld van onze impact. Ook dit jaar mogen we weer trots zijn op de maatschappelijke impact die we hebben bereikt.

Op de volgende pagina’s delen we onze resultaten en vertellen we het verhaal achter de cijfers. Zo leren we samen met onze partners en hopen we onze impact nog verder te vergroten. Wil je meer weten over de manier waarop wij onze impact meten? Lees dan hier verder.

Veel leesplezier,

Wilfred Fischer
Oprichter Academie van de Stad

De thema's waar wij ons voor inzetten

2022 – 2023 in het kort

‘Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.’

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij hierbij het zevende impactjaarverslag waarin we laten zien hoe wij impact maken in de stad. We doen dit samen met studenten, bewoners, hogere onderwijsinstellingen en onze opdrachtgevers. Sinds 2008 brengt Academie van de Stad deze partijen bij elkaar en hebben meer dan 17.000 studenten zich gedurende ruim 3 miljoen uur ingezet voor bijna 1600 maatschappelijke projecten.

Dit verslag geeft een beeld van de maatschappelijke impact die Academie van de Stad in studiejaar 2022-2023 heeft gemaakt. Die maatschappelijke impact komt tot uiting in onze missie/visie:

Impact
jaarverslag
Studiejaar 
2022 – 2023

De thema's waar wij ons voor inzetten

Impact
Academie 
van de Stad

We hebben het afgelopen jaar weer mooie projecten gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan JongGras Sportbuddy’s, waarin jonge statushouders en vluchtelingen worden gekoppeld aan een student en samen op zoek gaan naar een passende sportvereniging in Utrecht. Of het Amsterdamse project Springlevend Volewijck, waarin studenten samen met hun buren problemen in de wijk aanpakken zoals eenzaamheid, armoede en taalachterstand. Zo geeft Academie van de Stad studenten de mogelijkheid om hun talent in te zetten voor actuele stedelijke thema’s op plekken waar dat hard nodig is. Het mes snijdt daarmee aan meerdere kanten: we inspireren de professionals van morgen én dragen bij aan de maatschappelijke uitdagingen van onze opdrachtgevers.

Het monitoren van onze resultaten maakt integraal deel uit van onze werkwijze. Zo houden we zicht op de impactdoelen die we onszelf hebben gesteld in onze Impact Routekaart. Op basis van evaluaties met onze partners in de stad, in het onderwijs en met betrokken studenten en bewoners, krijgen we een goed beeld van onze impact. Ook dit jaar mogen we weer trots zijn op de maatschappelijke impact die we hebben bereikt.

Op de volgende pagina’s delen we onze resultaten en vertellen we het verhaal achter de cijfers. Zo leren we samen met onze partners en hopen we onze impact nog verder te vergroten. Wil je meer weten over de manier waarop wij onze impact meten? Lees dan hier verder.

Veel leesplezier,

Wilfred Fischer
Oprichter Academie van de Stad

2022 – 2023 in het kort

‘Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.’

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij hierbij het zevende impactjaarverslag waarin we laten zien hoe wij impact maken in de stad. We doen dit samen met studenten, bewoners, hogere onderwijsinstellingen en onze opdrachtgevers. Sinds 2008 brengt Academie van de Stad deze partijen bij elkaar en hebben meer dan 17.000 studenten zich gedurende ruim 3 miljoen uur ingezet voor bijna 1600 maatschappelijke projecten.

Dit verslag geeft een beeld van de maatschappelijke impact die Academie van de Stad in studiejaar 2022-2023 heeft gemaakt. Die maatschappelijke impact komt tot uiting in onze missie/visie: