Frisse up!date

Nu de bladeren van de bomen vallen en de herfst echt begonnen is, is ook het huidige semester in volle gang. De start van een semester betekent voor ons ook de start van diverse projecten. Thema’s zoals duurzaamheid, participatie, kansengelijkheid en ontwikkelbuurten komen dan ook voor in alle steden. Sinds de oprichting hebben we 1.192 projecten waar meer dan 13.000 studenten zich ruim 2,2 miljoen uur hebben ingezet voor de stad.  Deze up!date geeft je een kijkje in de verschillende steden, met ieder z’n eigen bijzondere projecten.

Kansengelijkheid & Diversiteit

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt iets van zijn of haar leven te maken. Daarnaast is diversiteit een groot goed, we kunnen namelijk heel veel van elkaar leren! Onze studenten en net-afgestudeerden dragen in uiteenlopende projecten hun steentje bij.

Zo ondersteunen twee van onze young professionals, in het project PowerVrouwen, vrouwenorganisaties uit Amsterdam met administratieve en organisatorische vraagstukken. Zodat ze nóg meer kunnen de betekenen voor andere vrouwen uit de buurt. En in de Denktank Arbeidsdiscriminatie werkt een groep van zes studenten met uiteenlopende (studie-)achtergronden aan oplossingen voor arbeidsmarktdiscriminatie. Naast dat we goede ideeën bedenken, ondersteunen sociaal-agogische studenten uit het project StudentJobcoach Noord jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende (leer-) werkplek.

Maar we houden ons niet alleen bezig met kansen op de arbeidsmarkt. In het project Vraagverlegenheid onderzoeken studenten Toegepaste Psychologie waarom sommige mensen die wel recht op hulp hebben, deze toch niet snel aanvragen. En voelen statushouders zich wel thuis in hun buurt? Studenten van de minor Migratiestudies zoeken het voor stadsdeel Zuid uit!

Participatie

Sinds het nieuwe college is aangetreden, is participatie één van de belangrijkste pijlers van de gemeente Amsterdam. Initiatief en verandering dient vanuit bewoners gesteund, gestimuleerd of geïnitieerd te worden. Met andere woorden: de Amsterdammer aan het woord!

Deze koers vraagt natuurlijk niet alleen om actieve bewoners, maar ook om actieve ambtenaren. Bij Academie van de Stad zien we de uitdaging en zijn we daarom via verschillende projecten aangesloten bij deze democratische inhaalslag.

Zo onderzochten studenten Bestuurskunde voor het project ‘Interne kijk op participatie’ wat er binnen de ‘organisatie Amsterdam’ nodig is om nieuwe vormen van democratisering in de toekomst goed te stroomlijnen. Tegelijkertijd beten studenten Antropologie zich vast in de vraag wat we kunnen leren van eerder uitgevoerde participatietrajecten.

Onder andere door deze projecten zien we dat het thema ‘participatie’ steeds meer begint te leven in de stad. We zien enthousiasme bij Amsterdammers en bij de gemeente. Voor de uitdagingen die nog komen zijn ook wij enthousiast om aangesloten te blijven!

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in steden en we worden ook steeds bewuster dat we met zijn allen moeten streven naar een groene, schone en fijne leefomgeving. We draaien dan ook verschillende projecten waarbij studenten onderzoek doen naar duurzaamheid en hierbij creatieve concepten bedenken.

Bij het project Warme Wijken trekt een grote groep van zo’n 80 studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht verschillende gemeenten. Hierbij willen zij achterhalen wat belangrijke factoren zijn ten aanzien van de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie. Hierbij leggen wij de verbinding tussen de gemeente Utrecht, Zeist, Houten en Veenendaal, provincie Utrecht, docenten en studenten. Hierdoor wordt kennis en ervaring gedeeld.

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de Global Goals in Utrecht. Studenten van de lerarenopleiding Aardrijkskunde van Hogeschool Utrecht ontwikkelen lessen voor middelbare scholieren met als doel om bewustwording met betrekking tot de Global Goals te vergroten. Zo wordt het voor docenten mogelijk gemaakt om dit verhaal op een heldere wijze over te brengen aan de volgende generatie. Inspireren om duurzaam te leren!

Tot slot gaat een grote groep van zo’n 50 Honoursstudenten Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht aan de slag met de vraag: hoe kun je mensen op creatieve wijze motiveren, inspireren of stimuleren om hun gedrag duurzamer te maken? Dit project ‘Duurzaam Doen’ is een mooi voorbeeld dat energiebesparing ook gaat over wat je als individu kan doen en betekenen!

Ontwikkelbuurten 

Met de aanpak 'Ontwikkelbuurten' werkt de gemeente Amsterdam samen met bewoners en corporaties de komende jaren aan een aantrekkelijkere en veiligere leefomgeving in 32 buurten. In veel van deze buurten zijn wij actief en werken onze studenten al jaren aan een prettige wijk voor alle bewoners. Zowel het organiseren van buurtbarbecues, koffie-momentjes, als het samenhorigheidsgevoel dat vergroot wordt in de wijken. Want, beter een goede buur dan een verre vriend!

Maar we starten ook met mooie nieuwe projecten, zoals in Almere Haven. In de wijk de Hoven wonen sinds september vier gloednieuwe studenten die de komende jaren samen met bewoners gaan bouwen aan een leefbare wijk voor iedereen. Een van de nieuwe uitdagingen voor de studenten is om bewoners bewust te maken van duurzaamheid en klimaatadaptie.

Nieuwsgierig naar dit project? 
Klik hier!

Impact jaarverslag

Maar wat is de impact die wij maken? En hoe meet je die? Om naast alle mooie verhalen ook concreet te kunnen zien wat we doen, zijn we al ruim vijf jaar bezig met het meten van impact. Het doel hiervan is om onze interne processen te verbeteren. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk impact genereren voor bewoners, partners, studenten en inwoners van de steden waarin wij actief zijn. Om de processen, meetmethoden en onze daadwerkelijke impact inzichtelijk te maken, hebben wij voor de derde keer een impact jaarverslag geschreven. We zijn er trots op en hopen dat iedereen het met veel plezier leest.

Een jong en dynamisch team, dat is Academie van de Stad. Naast de honderden studenten die zich inzetten voor de projecten, bestaat Academie van de Stad uit een vast team. Een team dat met een nieuwsgierige en positieve houding als jonge professional door de stad trekt. Op zoek naar uitdagingen waar we het verschil kunnen maken. Een dynamisch team betekent ook snelle verandering. Zo hebben sommige van onze professionals een volgende stap in hun carrière gezet en hebben we nieuwe coördinatoren welkom mogen heten. Zo heeft Mandy van marketing en communicatie ons na 5 jaar verlaten. Daarvoor in de plaats hebben we nu Renée. Het team is weer compleet!

Wil je meer weten over wat we op verschillende thema’s doen? 
Of wil je meer informatie over een specifiek project? 
Mail dan naar info@academievandestad.nl.


Gezicht achter de Stad

Up!date

SPOTLIGHT THEMA'S

Kansengelijkheid & Diversiteit

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt iets van zijn of haar leven te maken. Daarnaast is diversiteit een groot goed, we kunnen namelijk heel veel van elkaar leren! Onze studenten en net-afgestudeerden dragen in uiteenlopende projecten hun steentje bij.

Zo ondersteunen twee van onze young professionals, in het project PowerVrouwen, vrouwenorganisaties uit Amsterdam met administratieve en organisatorische vraagstukken. Zodat ze nóg meer kunnen de betekenen voor andere vrouwen uit de buurt. En in de Denktank Arbeidsdiscriminatie werkt een groep van zes studenten met uiteenlopende (studie-)achtergronden aan oplossingen voor arbeidsmarktdiscriminatie. Naast dat we goede ideeën bedenken, ondersteunen sociaal-agogische studenten uit het project StudentJobcoach Noord jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende (leer-) werkplek.

Maar we houden ons niet alleen bezig met kansen op de arbeidsmarkt. In het project Vraagverlegenheid onderzoeken studenten Toegepaste Psychologie waarom sommige mensen die wel recht op hulp hebben, deze toch niet snel aanvragen. En voelen statushouders zich wel thuis in hun buurt? Studenten van de minor Migratiestudies zoeken het voor stadsdeel Zuid uit!

Frisse up!date

Nu de bladeren van de bomen vallen en de herfst echt begonnen is, is ook het huidige semester in volle gang. De start van een semester betekent voor ons ook de start van diverse projecten. Thema’s zoals duurzaamheid, participatie, kansengelijkheid en ontwikkelbuurten komen dan ook voor in alle steden. Sinds de oprichting hebben we 1.192 projecten waar meer dan 13.000 studenten zich ruim 2,2 miljoen uur hebben ingezet voor de stad.  Deze up!date geeft je een kijkje in de verschillende steden, met ieder z’n eigen bijzondere projecten.

Participatie

Sinds het nieuwe college is aangetreden, is participatie één van de belangrijkste pijlers van de gemeente Amsterdam. Initiatief en verandering dient vanuit bewoners gesteund, gestimuleerd of geïnitieerd te worden. Met andere woorden: de Amsterdammer aan het woord!

Deze koers vraagt natuurlijk niet alleen om actieve bewoners, maar ook om actieve ambtenaren. Bij Academie van de Stad zien we de uitdaging en zijn we daarom via verschillende projecten aangesloten bij deze democratische inhaalslag.

Zo onderzochten studenten Bestuurskunde voor het project ‘Interne kijk op participatie’ wat er binnen de ‘organisatie Amsterdam’ nodig is om nieuwe vormen van democratisering in de toekomst goed te stroomlijnen. Tegelijkertijd beten studenten Antropologie zich vast in de vraag wat we kunnen leren van eerder uitgevoerde participatietrajecten.

Onder andere door deze projecten zien we dat het thema ‘participatie’ steeds meer begint te leven in de stad. We zien enthousiasme bij Amsterdammers en bij de gemeente. Voor de uitdagingen die nog komen zijn ook wij enthousiast om aangesloten te blijven!

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in steden en we worden ook steeds bewuster dat we met zijn allen moeten streven naar een groene, schone en fijne leefomgeving. We draaien dan ook verschillende projecten waarbij studenten onderzoek doen naar duurzaamheid en hierbij creatieve concepten bedenken.

Bij het project Warme Wijken trekt een grote groep van zo’n 80 studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht verschillende gemeenten. Hierbij willen zij achterhalen wat belangrijke factoren zijn ten aanzien van de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie. Hierbij leggen wij de verbinding tussen de gemeente Utrecht, Zeist, Houten en Veenendaal, provincie Utrecht, docenten en studenten. Hierdoor wordt kennis en ervaring gedeeld.

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor de Global Goals in Utrecht. Studenten van de lerarenopleiding Aardrijkskunde van Hogeschool Utrecht ontwikkelen lessen voor middelbare scholieren met als doel om bewustwording met betrekking tot de Global Goals te vergroten. Zo wordt het voor docenten mogelijk gemaakt om dit verhaal op een heldere wijze over te brengen aan de volgende generatie. Inspireren om duurzaam te leren!

Tot slot gaat een grote groep van zo’n 50 Honoursstudenten Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht aan de slag met de vraag: hoe kun je mensen op creatieve wijze motiveren, inspireren of stimuleren om hun gedrag duurzamer te maken? Dit project ‘Duurzaam Doen’ is een mooi voorbeeld dat energiebesparing ook gaat over wat je als individu kan doen en betekenen!

Ontwikkelbuurten 

Met de aanpak 'Ontwikkelbuurten' werkt de gemeente Amsterdam samen met bewoners en corporaties de komende jaren aan een aantrekkelijkere en veiligere leefomgeving in 32 buurten. In veel van deze buurten zijn wij actief en werken onze studenten al jaren aan een prettige wijk voor alle bewoners. Zowel het organiseren van buurtbarbecues, koffie-momentjes, als het samenhorigheidsgevoel dat vergroot wordt in de wijken. Want, beter een goede buur dan een verre vriend!

Maar we starten ook met mooie nieuwe projecten, zoals in Almere Haven. In de wijk de Hoven wonen sinds september vier gloednieuwe studenten die de komende jaren samen met bewoners gaan bouwen aan een leefbare wijk voor iedereen. Een van de nieuwe uitdagingen voor de studenten is om bewoners bewust te maken van duurzaamheid en klimaatadaptie.

Nieuwsgierig naar dit project? 
Klik hier!

Impact jaarverslag

Maar wat is de impact die wij maken? En hoe meet je die? Om naast alle mooie verhalen ook concreet te kunnen zien wat we doen, zijn we al ruim vijf jaar bezig met het meten van impact. Het doel hiervan is om onze interne processen te verbeteren. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk impact genereren voor bewoners, partners, studenten en inwoners van de steden waarin wij actief zijn. Om de processen, meetmethoden en onze daadwerkelijke impact inzichtelijk te maken, hebben wij voor de derde keer een impact jaarverslag geschreven. We zijn er trots op en hopen dat iedereen het met veel plezier leest.

Een jong en dynamisch team, dat is Academie van de Stad. Naast de honderden studenten die zich inzetten voor de projecten, bestaat Academie van de Stad uit een vast team. Een team dat met een nieuwsgierige en positieve houding als jonge professional door de stad trekt. Op zoek naar uitdagingen waar we het verschil kunnen maken. Een dynamisch team betekent ook snelle verandering. Zo hebben sommige van onze professionals een volgende stap in hun carrière gezet en hebben we nieuwe coördinatoren welkom mogen heten. Zo heeft Mandy van marketing en communicatie ons na 5 jaar verlaten. Daarvoor in de plaats hebben we nu Renée. Het team is weer compleet!

Wil je meer weten over wat we op verschillende thema’s doen? 
Of wil je meer informatie over een specifiek project? 
Mail dan naar info@academievandestad.nl.


Up!date

SPOTLIGHT THEMA'S

Gezicht achter de Stad