In Nederland hebben miljoenen mensen uit alle lagen van de samenleving en van alle leeftijd geen of onvoldoende online vaardigheden. In Amsterdam is een op de vijf inwoners onvoldoende digitaal vaardig. Hierdoor missen deze mensen enorm veel kansen. Bijna alles gaat online, denk aan solliciteren, het regelen  van energietoeslag of zicht houden op de schoolprestaties van je kinderen. Er zijn in Amsterdam allerlei manieren om bewoners te ondersteunen, maar juist de mensen die er afhankelijk van zijn hebben minder toegang tot deze diensten.


Win-win situatie

In Amsterdam West voeren we daarom in opdracht van Stadsdeel West het project DigiCoaches uit. Dit doen we in samenwerking met Combiwel, een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Een groep studenten van agogische opleidingen organiseert op bekende en minder bekende buurtlocaties digicursussen, digi-tafels en één-op-één begeleiding. Deze laagdrempelige coaching vanuit een vertrouwde omgeving en met een vast, vertrouwd gezicht werkt erg goed. Naast dat de cursisten hier komen om iets te leren, helpen ze ook de studenten. Deze win-win situatie zet de cursisten ook in hun kracht.


Woningen worden gasloos opgeleverd, energiearmoede is een groeiend sociaal-economisch probleem en iedereen moet aan de slag met het verduurzamen van haar huis. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Dit merken we in ons eigen leven, maar ook in gesprek met mensen die werken bij de gemeenten en bij woningcorporaties. Een van onze projecten die hierop inspeelt is ‘VerduurSamen,' een project waarbij net-afgestudeerden zich bezighielden met het verduurzamingsproces van verschillende Vereniging van Eigenaren (VvE’s). Voor VvE’s is het heel belangrijk dat huiseigenaren hun huizen verduurzamen. Om dit te realiseren is het van groot belang dat de wooneigenaren op één lijn komen te liggen.Als Academie van de Stad focussen wij ons op veel verschillende maatschappelijke onderwerpen. Door de jaren heen zien wij vaak dat de focus en de aandachtspunten van wat er nodig is in de stad verandert. Inclusie en activatie zijn thema’s die steeds meer aandacht krijgen vanuit onze organisatie. Maar wat betekent dit nou precies?

Een leefbare stad

Met inclusie en activatie bedoelen wij vooral het betrekken van verschillende groepen mensen, zoals ouderen, statushouders, kwetsbare jongeren en studenten, bij de maatschappij en bij onze projecten. Hierbij proberen wij hen te stimuleren en te activeren om, samen met ons, bij te dragen aan een leefbare stad waar mensen op elkaar kunnen bouwen. Samen met de bewoners, met de buurt en met elkaar. Op die manier kan iedereen op een bepaalde manier een bijdrage leveren.

Community Builders

Afgelopen semester hebben wij kunnen zien dat er nog meer groepen betrokken zijn in onze projecten. Bij New Beginnings, een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West, wordt er een extra focus gelegd op twintig enthousiaste en gedreven meiden die hier een plek krijgen om te wonen. Zij krijgen de kans om een nieuw begin te maken en daar zetten onze Community Builders zich graag voor in. Bij het project (V)erken Stagediscriminatie doen twee Young Professionals onderzoek naar stage discriminatie op Hogeschool Windesheim. En op de Spinozacampus in Zuidoost focussen de Community Builders zich op het verhogen van het welzijn van studenten, door samen te bouwen aan een thuis voor iedereen. 


Wil je deze Community Builders van de Spinozacampus iets beter leren kennen? Bekijk het filmpje hieronder.Wij zijn erg benieuwd wat deze drie mooie projecten zullen opleveren. Verder hopen wij natuurlijk nog veel meer diverse groepen mensen te betrekken en daarmee ook zoveel mogelijk impact te maken. Heb jij ideeën? Neem dan vooral contact met ons op via: 06 2136 7636 of bob@academievandestad.nl

INCLUSIE & ACTIVATIE

Gezicht achter de stad

SPOTLIGHT THEMA

Duurzaamheid

najaar 2022

SPOTLIGHT PROJECT

Team Amsterdam & Almere bestaat uit zes enthousiaste projectcoördinatoren: Amy, Benjamin, Bob, Dorien, Fien en Maya. Samen vormen wij een jong, gemotiveerd en gezellig team. Met elkaar draaien we dit semester veel projecten waarin maatschappelijke uitdagingen worden onderzocht en opgelost. Graag blijven we dit met elkaar doen in het tweede semester, startend per februari 2023. 

Dus heb je een idee, maar weet je nog niet goed wat voor project daarbij zou passen? Of geef je een vak waarbij je nog op zoek bent naar een leerzame praktijkervaring voor je studenten? Neem contact met ons op via amsterdam@academievandestad.nl of almere@academievanestad.nl


Up!date


DigiCoach 

Deelnemer Harry

Vorig jaar hebben maar liefst 100 deelnemers meegedaan aan de cursus. Veel deelnemers gaven vooraf aan angstig te zijn om met de computer om te gaan en zeiden na afloop meer zelfvertrouwen te hebben gekregen. Deelnemer Harry vertelde ons meer over zijn deelname: “In het begin was mijn computergebruik een verschrikking. Elke keer moest ik mijn broer weer bellen om me te helpen. Ik was afhankelijk van hem geworden. Maar sinds ik de cursus volg kan ik steeds meer zelf doen.” 

Lees hier het interview met Harry. 

De Groene Kans

Duurzaamheid gaat natuurlijk niet alleen over energieverbruik. Het gaat bijvoorbeeld ook over verspilling. Een project wat wij samen hebben opgezet met Combiwel en Stadsdeel West is het project De Groene Kans. Dit is een initiatief om voedselverspilling tegen te gaan en tegelijk bewoners in Amsterdam-West te ondersteunen. Wekelijks is er daarom - onder coördinatie van een recent afgestudeerde Young Professional - een moment om gratis boodschappen af te halen bij buurthuis de Mansvelt. Bij het Food Center en verschillende andere voedselpunten in het stadsdeel wordt lang niet altijd al het groente en fruit op tijd verkocht. Daarom halen buurtwerkers en vrijwilligers dit houdbare eten bij hen op, om het vervolgens uit te delen aan bewoners. Het uitgangspunt hierbij is voedselverspilling voorkomen, waardoor de drempel voor bewoners laag is om gebruik te maken van dit initiatief. Zo voelen zij zich nuttig door bij te dragen aan voedselverspilling, in plaats van bezwaard om gratis boodschappen aan te nemen.


Na een heerlijke zonnige zomer zijn we afgelopen september weer vol energie gestart. We zijn met veel nieuwe en opgewekte studenten aan de slag gegaan met verschillende maatschappelijke projecten in Amsterdam en Almere. Een aantal van deze projecten doen we al meerdere jaren op rij, zoals project Digicoach. In dit project zetten studenten zich in om digitale vaardigheden aan te leren aan bewoners van Amsterdam-West. 

In onze projecten zijn we altijd bezig met actuele maatschappelijke thema’s, omdat we vraaggestuurd te werk gaan. Thema’s die ons momenteel bezighouden zijn duurzaamheid, inclusie en activatie. In deze Up!date gaan we dieper in op deze thema’s en zetten we het project Digicoach in de spotlight. 

Amsterdam & Almere

Wij zijn erg benieuwd wat deze drie mooie projecten zullen opleveren. Verder hopen wij natuurlijk nog veel meer diverse groepen mensen te betrekken en daarmee ook zoveel mogelijk impact te maken. 

Heb jij ideeën? Neem dan vooral contact met ons op via: 06 2136 7636 of bob@academievandestad.nl

Als Academie van de Stad focussen wij ons op veel verschillende maatschappelijke onderwerpen. Door de jaren heen zien wij vaak dat de focus en de aandachtspunten van wat er nodig is in de stad verandert. Inclusie en activatie zijn thema’s die steeds meer aandacht krijgen vanuit onze organisatie. Maar wat betekent dit nou precies?

Een leefbare stad

Met inclusie en activatie bedoelen wij vooral het betrekken van verschillende groepen mensen, zoals ouderen, statushouders, kwetsbare jongeren en studenten, bij de maatschappij en bij onze projecten. Hierbij proberen wij hen te stimuleren en te activeren om, samen met ons, bij te dragen aan een leefbare stad waar mensen op elkaar kunnen bouwen. Samen met de bewoners, met de buurt en met elkaar. Op die manier kan iedereen op een bepaalde manier een bijdrage leveren.

Community Builders

Afgelopen semester hebben wij kunnen zien dat er nog meer groepen betrokken zijn in onze projecten. Bij New Beginnings, een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West, wordt er een extra focus gelegd op twintig enthousiaste en gedreven meiden die hier een plek krijgen om te wonen. Zij krijgen de kans om een nieuw begin te maken en daar zetten onze Community Builders zich graag voor in. Bij het project (V)erken Stagediscriminatie doen twee Young Professionals onderzoek naar stage discriminatie op Hogeschool Windesheim. En op de Spinozacampus in Zuid-Oost focussen de Community Builders zich op het verhogen van het welzijn van studenten, door samen te bouwen aan een thuis voor iedereen. 

Wil je deze Community Builders van de Spinozacampus iets beter leren kennen? Kijk dan naar dit filmpje hieronder.


INCLUSIE & ACTIVATIE

De Groene Kans

Duurzaamheid gaat natuurlijk niet alleen over energieverbruik. Het gaat bijvoorbeeld ook over verspilling. Een project wat wij samen hebben opgezet met Combiwel en Stadsdeel West is het project De Groene Kans. Dit is een initiatief om voedselverspilling tegen te gaan en tegelijk bewoners in Amsterdam-West te ondersteunen. Wekelijks is er daarom - onder coördinatie van een recent afgestudeerde Young Professional - een moment om gratis boodschappen af te halen bij buurthuis de Mansvelt. Bij het Food Center en verschillende andere voedselpunten in het stadsdeel wordt lang niet altijd al het groente en fruit op tijd verkocht. Daarom halen buurtwerkers en vrijwilligers dit houdbare eten bij hen op, om het vervolgens uit te delen aan bewoners. Het uitgangspunt hierbij is voedselverspilling voorkomen, waardoor de drempel voor bewoners laag is om gebruik te maken van dit initiatief. Zo voelen zij zich nuttig door bij te dragen aan voedselverspilling, in plaats van bezwaard om gratis boodschappen aan te nemen.


Woningen worden gasloos opgeleverd, energiearmoede is een groeiend sociaal-economisch probleem en iedereen moet aan de slag met het verduurzamen van haar huis. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Dit merken we in ons eigen leven, maar ook in gesprek met mensen die werken bij de gemeenten en bij woningcorporaties. Een van onze projecten die hierop inspeelt is ‘VerduurSamen,' een project waarbij net-afgestudeerden zich bezighielden met het verduurzamingsproces van verschillende Vereniging van Eigenaren (VvE’s). Voor VvE’s is het heel belangrijk dat huiseigenaren hun huizen verduurzamen. Om dit te realiseren is het van groot belang dat de wooneigenaren op één lijn komen te liggen.Duurzaamheid

Deelnemer Harry

Vorig jaar hebben maar liefst 100 deelnemers meegedaan aan de cursus. Veel deelnemers gaven vooraf aan angstig te zijn om met de computer om te gaan en zeiden na afloop meer zelfvertrouwen te hebben gekregen. Deelnemer Harry vertelde ons meer over zijn deelname: “In het begin was mijn computergebruik een verschrikking. Elke keer moest ik mijn broer weer bellen om me te helpen. Ik was afhankelijk van hem geworden. Maar sinds ik de cursus volg kan ik steeds meer zelf doen.” 

Lees hier het interview met Harry

In Nederland hebben miljoenen mensen uit alle lagen van de samenleving en van alle leeftijd geen of onvoldoende online vaardigheden. In Amsterdam is een op de vijf inwoners onvoldoende digitaal vaardig. Hierdoor missen deze mensen enorm veel kansen. Bijna alles gaat online, denk aan solliciteren, het regelen  van energietoeslag of zicht houden op de schoolprestaties van je kinderen. Er zijn in Amsterdam allerlei manieren om bewoners te ondersteunen, maar juist de mensen die er afhankelijk van zijn hebben minder toegang tot deze diensten.


Win-win situatie

In Amsterdam West voeren we daarom in opdracht van Stadsdeel West het project DigiCoaches uit. Dit doen we in samenwerking met Combiwel, een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Een groep studenten van agogische opleidingen organiseert op bekende en minder bekende buurtlocaties digicursussen, digi-tafels en één-op-één begeleiding. Deze laagdrempelige coaching vanuit een vertrouwde omgeving en met een vast, vertrouwd gezicht werkt erg goed. Naast dat de cursisten hier komen om iets te leren, helpen ze ook de studenten. Deze win-win situatie zet de cursisten ook in hun kracht.

Amsterdam & Almere

najaar 2022

SPOTLIGHT THEMA


DigiCoach 

Gezicht achter de stad

SPOTLIGHT PROJECT

Up!date

Team Amsterdam & Almere bestaat uit zes enthousiaste projectcoördinatoren: Amy, Benjamin, Bob, Dorien, Fien en Maya. Samen vormen wij een jong, gemotiveerd en gezellig team. Met elkaar draaien we dit semester veel projecten waarin maatschappelijke uitdagingen worden onderzocht en opgelost. Graag blijven we dit met elkaar doen in het tweede semester, startend per februari 2023. 

Dus heb je een idee, maar weet je nog niet goed wat voor project daarbij zou passen? Of geef je een vak waarbij je nog op zoek bent naar een leerzame praktijkervaring voor je studenten? Neem contact met ons op via amsterdam@academievandestad.nl of almere@academievanestad.nl


Na een heerlijke zonnige zomer zijn we afgelopen september weer vol energie gestart. We zijn met veel nieuwe en opgewekte studenten aan de slag gegaan met verschillende maatschappelijke projecten in Amsterdam en Almere. Een aantal van deze projecten doen we al meerdere jaren op rij, zoals project Digicoach. In dit project zetten studenten zich in om digitale vaardigheden aan te leren aan bewoners van Amsterdam-West. 

In onze projecten zijn we altijd bezig met actuele maatschappelijke thema’s, omdat we vraaggestuurd te werk gaan. Thema’s die ons momenteel bezighouden zijn duurzaamheid, inclusie en activatie. In deze Up!date gaan we dieper in op deze thema’s en zetten we het project Digicoach in de spotlight.