Wat een verademing om weer fysiek aan het werk te zijn! Zelfs in dit herfstweer springen we met plezier op onze fiets en crossen we de hele stad door. Van stage-intervisies tot nieuwe vraagstukken op het stadsdeelkantoor, wat zijn wij blij dat we weer echt contact met elkaar kunnen maken. Hoewel we onze online draai behoorlijk hadden gevonden, past dit toch een stuk beter bij onze energie. Het leeft weer in de stad!

In deze nieuwe Up!date nemen we jullie mee in onze actuele projecten en thema's.
Wil je juist nog even terugblikken op het afgelopen jaar? In ons impactjaarverslag lees je onze resultaten in schooljaar 2020-2021.  

StudentJobCoach Zuidoost

‘In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je alle kansen en mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen, te groeien en talenten te ontplooien’. Dit is een van de concrete ambities uit het Masterplan Zuidoost waar wij met het project Studentjobcoach Zuidoost aan bijdragen. Nog te vaak bevinden jongeren uit Zuidoost zich in kwetsbare situaties als je de cijfers vergelijkt met de rest van Amsterdam. Met tien stagiairs van de opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie en Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool werken wij dit collegejaar aan het toekomstperspectief van jongeren in Amsterdam Zuidoost.  

'Waar liggen mijn kwaliteiten, wat wil ik eigenlijk studeren, hoe schrijf ik een goede brief, en hoe hou ik mezelf gemotiveerd?' Dit zijn vragen die wij veel zijn tegengekomen binnen het StudentJobCoach-project de afgelopen jaren. Met hun coachingsvaardigheden weten onze stagiairs hier vaak een verschil te maken, maar bovenal zijn zij gewoon een leeftijdsgenoot die ook heeft geworsteld met bovenstaande vragen. Naast het feit dat de studenten helpen met coaching naar een passende baan of studiekeuze, levert de peer-to-peer aanpak vaak ook wederzijds begrip, inspiratie of zelfs vriendschappen op. 

De nauwe samenwerking met het Jongerenpunt, andere maatschappelijke organisaties, buurtorganisaties en het stadsdeel maakt dat wij snel kunnen schakelen, precies doen wat nodig is en eventueel kunnen doorverwijzen naar specialistische partners. Dit is niet alleen erg waardevol voor het toekomstperspectief van de jongeren in Zuidoost, maar ook voor de ontwikkeling van onze stagiairs in het maatschappelijk werkveld. Een win-win situatie dus, waar ongetwijfeld nog veel mooie verhalen uit gaan ontstaan het komende jaar!

Het StudentJobCoach-team van Zuidoost dit semester

Team Amsterdam bestaat uit vijf enthousiaste projectcoördinatoren: Bob, Daan, Fien, Noortje en Barbara. Samen vormen wij een jong, gemotiveerd en gezellig team. Met elkaar draaien we dit semester veel projecten waarin maatschappelijke uitdagingen worden onderzocht en opgelost. Graag blijven we dit met elkaar doen in semester 2, startend per februari 2022. 

Dus heb je een idee, maar weet je nog niet goed wat voor project daarbij zou passen? Of geef je een vak waarbij je nog op zoek bent naar een leerzame praktijkervaring voor je studenten. Neem contact met ons op via fien@academievandestad.nl.


Up!date

SPOTLIGHT PROJECT

Amsterdam

Participatie en democratisering 

'Hoe kun je bewoners meer laten participeren en mee laten beslissen over wat er gebeurt in de stad?' Dat is een vraag waar wij ons veel mee bezig houden. 

Academie van de Stad heeft al een aantal mooie projecten gedaan rondom dit thema.  Zo zijn er vorig semester elf studenten van Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de slag gegaan met het evalueren van het proces rondom de buurtbudgetten in Amsterdam-Zuid. Bij deze buurtbudgetten krijgen bewoners de kans om eigen plannen in te dienen over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Deze plannen moeten een aantal rondes doorkomen en als deze hier doorheen zijn gekomen worden de plannen uitgevoerd. Dit is een mooie manier om de bewoners meer inspraak te geven in wat er gebeurt in hun eigen wijk. 

Dit semester zijn er Young Professionals bezig met het ondersteunen van het buurtbudgettenproces dat nu loopt, een actueel onderwerp dus.  Wil je meer weten over buurtbudgetten? Kijk dan hier voor meer informatie

Een ander onderdeel van dit thema is de participatie van iedereen in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld gaan over statushouders die hun draai nog moeten vinden in Nederland of ouderen die het gevoel hebben steeds meer de aansluiting met de samenleving te missen. Ook hier willen we graag aan bijdragen. 

Dit doen we onder andere door onze community building-projecten, waarbij studenten in een gemengd wooncomplex de leefbaarheid en sociale cohesie aanjagen. Voorbeelden van zulke projecten zijn Spark Village, Baak Zuid en de Wormerveerstraat. Deze laatste is er zelfs dit semester nieuw bijgekomen en daar zijn we erg trots op!

                                

Projectcoördinator Daan met zijn nieuwe Wormerveerstraat Community BuildersSPOTLIGHT THEMA

Gezicht achter de stad

IMPACT

Nu het nieuwe studiejaar is begonnen, kijken we ook terug op studiejaar 2020-2021. Vanuit onze missie vinden we het belangrijk te weten: welke impact hebben we het afgelopen studiejaar gemaakt, voor de stad én voor het onderwijs?

Op basis van evaluaties met onze partners in de stad en in het onderwijs en met betrokken studenten vormen we een gedegen beeld van onze impact. Dit jaar koppelen we voor het eerst onze impact ook aan de Sustainable Development Goals.

En we mogen met trots zeggen dat we ook dit jaar weer een positieve impact hebben gehad! Wil je weten welke? Lees dan ons impactjaarverslag van 2020-2021 hier.

Wat een verademing om weer fysiek aan het werk te zijn! Zelfs in dit herfstweer springen we met plezier op onze fiets en crossen we de hele stad door. Van stage-intervisies tot nieuwe vraagstukken op het stadsdeelkantoor, wat zijn wij blij dat we weer echt contact met elkaar kunnen maken. Hoewel we onze online draai behoorlijk hadden gevonden, past dit toch een stuk beter bij onze energie. Het leeft weer in de stad!

In deze nieuwe Up!date nemen we jullie mee in onze actuele projecten en thema's.

Wil je juist nog even terugblikken op het afgelopen jaar? In ons impactjaarverslag lees je onze resultaten in schooljaar 2020-2021.  

Team Amsterdam bestaat uit vijf enthousiaste projectcoördinatoren: Bob, Daan, Fien, Noortje en Barbara. Samen vormen wij een jong, gemotiveerd en gezellig team. Met elkaar draaien we dit semester veel projecten waarin maatschappelijke uitdagingen worden onderzocht en opgelost. Graag blijven we dit met elkaar doen in semester 2, startend per februari 2022. 

Dus heb je een idee, maar weet je nog niet goed wat voor project daarbij zou passen? Of geef je een vak waarbij je nog op zoek bent naar een leerzame praktijkervaring voor je studenten.

Neem contact met ons op via fien@academievandestad.nl.


Up!date

SPOTLIGHT PROJECT

Gezicht achter de stad

StudentJobCoach Zuidoost

‘In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je alle kansen en mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen, te groeien en talenten te ontplooien’. Dit is een van de concrete ambities uit het Masterplan Zuidoost waar wij met het project Studentjobcoach Zuidoost aan bijdragen. 

Nog te vaak bevinden jongeren uit Zuidoost zich in kwetsbare situaties als je de cijfers vergelijkt met de rest van Amsterdam. Met tien stagiairs van de opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie en Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool werken wij dit collegejaar aan het toekomstperspectief van jongeren in Amsterdam Zuidoost.  

'Waar liggen mijn kwaliteiten, wat wil ik eigenlijk studeren, hoe schrijf ik een goede brief, en hoe hou ik mezelf gemotiveerd?' Dit zijn vragen die wij veel zijn tegengekomen binnen het StudentJobCoach-project de afgelopen jaren. Met hun coachingsvaardigheden weten onze stagiairs hier vaak een verschil te maken maar bovenal zijn zij gewoon een leeftijdsgenoot die ook heeft geworsteld met bovenstaande vragen. Naast het feit dat de studenten helpen met coaching naar een passende baan of studiekeuze, levert de peer-to-peer aanpak vaak ook wederzijds begrip, inspiratie of zelfs vriendschappen op. 

De nauwe samenwerking met het Jongerenpunt, andere maatschappelijke organisaties, buurtorganisaties en het stadsdeel maakt dat wij snel kunnen schakelen, precies doen wat nodig is en eventueel kunnen doorverwijzen naar specialistische partners. Dit is niet alleen erg waardevol voor het toekomstperspectief van de jongeren in Zuidoost, maar ook voor de ontwikkeling van onze stagiairs in het maatschappelijk werkveld. Een win-win situatie dus, waar ongetwijfeld nog veel mooie verhalen uit gaan ontstaan het komende jaar!


Het StudentJobCoach-team van Zuidoost dit semester

SPOTLIGHT THEMA


Participatie en democratisering 

'Hoe kun je bewoners meer laten participeren en mee laten beslissen over wat er gebeurt in de stad?' Dat is een vraag waar wij ons veel mee bezig houden. 

Academie van de Stad heeft al een aantal mooie projecten gedaan rondom dit thema.  Zo zijn er vorig semester elf studenten van Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de slag gegaan met het evalueren van het proces rondom de buurtbudgetten in Amsterdam-Zuid. 

Bij deze buurtbudgetten krijgen bewoners de kans om eigen plannen in te dienen over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Deze plannen moeten een aantal rondes doorkomen en als deze hier doorheen zijn gekomen worden de plannen uitgevoerd. Dit is een mooie manier om de bewoners meer inspraak te geven in wat er gebeurt in hun eigen wijk. 

Dit semester zijn er Young Professionals bezig met het ondersteunen van het buurtbudgettenproces dat nu loopt, een actueel onderwerp dus.  Wil je meer weten over buurtbudgetten? Kijk dan hier voor meer informatie!

Een ander onderdeel van dit thema is de participatie van iedereen in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld gaan over statushouders die hun draai nog moeten vinden in Nederland of ouders die het gevoel hebben steeds meer de aansluiting met de samenleving te missen. Ook hier willen we graag aan bijdragen. 

Dit doen we onder andere door onze community building-projecten, waarbij studenten in een gemengd wooncomplex de leefbaarheid en sociale cohesie aanjagen. Voorbeelden van zulke projecten zijn Spark Village, Baak Zuid en de Wormerveerstraat. Deze laatste is er zelfs dit semester nieuw bijgekomen en daar zijn we erg trots op!

                                Projectcoördinator Daan met zijn nieuwe Wormerveerstraat Community BuildersAmsterdam

Nu het nieuwe studiejaar is begonnen, kijken we ook terug op studiejaar 2020-2021. Vanuit onze missie vinden we het belangrijk te weten: welke impact hebben we het afgelopen studiejaar gemaakt, voor de stad én voor het onderwijs?

Op basis van evaluaties met onze partners in de stad en in het onderwijs en met betrokken studenten vormen we een gedegen beeld van onze impact. Dit jaar koppelen we voor het eerst onze impact ook aan de Sustainable Development Goals.

En we mogen met trots zeggen dat we ook dit jaar weer een positieve impact hebben gehad! Wil je weten welke? Lees dan ons impactjaarverslag van 2020-2021 hier. 

IMPACT